Только шрам зазмеился над бровью... Пуля, к счастью, прошла стороной. Вот мы чокнулись.Как "за здоровье", Ну а пьем, ровно "за упокой"... И глаза... Как врата в неизбежность, Темноликой тревоги полны. Не могли мы, пойми, свою нежность Растерять на дорогах войны. Были, были седые туманы, Их под Курском распел соловей. Над войной солнце тоже вставало

Balaganis

balaganis
Тип:Книга
Цена:69.3 руб.
Язык:   Русский
Просмотры:   83
Скачать ознакомительный фрагмент

Balaganis Anton Hansen Tammsaare Tammsaare 1915. aastal avaldatud novell. Anton Hansen Tammsaare Balaganis BALAGANIS K?rvulukustavalt ??rgab v?ntorel, papagoid p??avad selle h??li j?ljendada, ahvid ja oravad tantsivad ja inimesed vaatavad pilte v?i seisatavad puurisolevate loomade ees. “Tere, teie ka siin!” h??ab keegi noormees, keda v?limuse poolest n?itlejaks v?iks pidada, ja astub r??msas tujus teise nooremehe ja neiu juurde. “Olete uudiseid korjamas? Tahate sellest kirjutada?” “Miks mitte, siin on ju elu,” vastab k?sitav, n?htavasti ajakirjanik. “Balagani elu,” naerab n?itleja. “Sest pole viga, elu on ikka balagan. Aga mis teie siis siin teete?” “Mina? … Vaatan ahvisid.” “Soo … Ah jaa, teile on see t?htis … Teie peate m?istma v?imalikult h?sti j?rel ahvida.” “?ige. Ma m?tlesin, et kui ma ahv oleksin, siis …” “Siis oleksite k?ige suurem n?itleja,” naeris ajakirjanik vahele. Ka neiu omil ?hetavail huulil l?i naerule, palgeil meeldivaid lohukesi ilmutades. “Mitte n?nda, aga olgu pealegi,” vastas n?itleja. “Ja ka raudpulkade taga tahaksite istuda, nagu ahvid?” “Ka seda, kui muidu ei saa.” “Siis hakake ajakirjanikuks, n?nda v?iksite peagi oma ideaalidele l?heneda.” “See t?hendab – pulkade taga istuda.” Nad hakkasid kolmekesi naerma, kuigi ?kski ?ieti ei teadnud, misp?rast. Aga v?ntpilli kiiluvad h??led, ahvide nagistamine ja papagoide r?kkamine s?nnitas imeliku meeleolu, mis s?nadega m?ngima ja kergemeelsele naerule ahvatles. “Nii siis oleks ahvidel n?itlejatena k?ige suurem tulevik?” heietas ajakirjanik natukese vaikimise j?rel edasi. “Tuleviku kohta ei v?i ma midagi ?elda: v?ib olla, neil polegi tulevikku.” “Kellel?” “Ahvidel.” “Siin v?ite eksida.” “Kuidas nii?” “Nendest sirgub ju tulevane proletariaat ja n?nda v?iks neil tulevik olla, kuigi nad praegu pulkade taga istuvad.” “Minul poleks aga siis ahvina mitte tulevikku.” “Misp?rast mitte?” “Kui ahvidel tulevik on, siis kaotavad nad viimaks j?relahvimise himu ja omaduse ja seega oleks nende n?itlemisanne null.” Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/anton-tammsaare/balaganis/?lfrom=390579938) на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Наш литературный журнал Лучшее место для размещения своих произведений молодыми авторами, поэтами; для реализации своих творческих идей и для того, чтобы ваши произведения стали популярными и читаемыми. Если вы, неизвестный современный поэт или заинтересованный читатель - Вас ждёт наш литературный журнал.